(Eski Yunanca Türkçe Sözlük) [PDF] ¼ Güler Çelgin


  • Hardcover
  • 736
  • Eski Yunanca Türkçe Sözlük
  • Güler Çelgin
  • Turkish
  • 13 November 2018
  • null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Eski Yunanca Türkçe Sözlük

Read & Download Eski Yunanca Türkçe Sözlük Download Eski Yunanca Türkçe Sözlük è PDF, eBook or Kindle ePUB free Güler Çelgin Ý 5 Download I'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörü arzu ve girişimleriyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretilmeye başlayan Eski Yunanca bugün başta Ankara İstanbul Ege ve Akdeniz üniversitelerimizin Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümleri olmak üzere çeşitli üniversitelerimizde zorunlu ya da seçmeli ders olarak öğretilmektedir Eski Yunanca'nın ülkemizde yaklaşık 70 yıllık bir geçmişinin olmasına karşılık şimdiye değin Prof Dr Suat Sinanoğlu'nun 1953 yılında basılan Kelimelerin Etymonu Esas Tutularak Tertiplenen Yunanca Türkçe Sö.

Read & Download ß PDF, eBook or Kindle ePUB free Ý Güler Çelgin

Read & Download Eski Yunanca Türkçe Sözlük Download Eski Yunanca Türkçe Sözlük è PDF, eBook or Kindle ePUB free Güler Çelgin Ý 5 Download Zlük adlı bugün tükenmiş durumdaki etimolojik sözlüğü dışında Eski Yunanca'dan Türkçe'ye bir sözlük yayımlanmamıştır Yaklaşık 20000 maddeden oluşan elinizdeki Eski Yunanca Türkçe Sözlük yazarın İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde uzun yıllardan beri vermekte olduğu Eski Yunanca derslerinin kendisine kazandırdığı deneyimle öncelikle öğrencilerin gereksinimleri göz önünde tutularak hazırlanmıştır Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü ve gerek amacı gerek kapsamıyla ülkemizde bir ilk olan Eski Yunanca Türkçe Sözlük'ün alanındaki büyük boşluğun doldurulmasına katkı sağlaması hedeflenmekted.

Read & Download Eski Yunanca Türkçe Sözlük

Read & Download Eski Yunanca Türkçe Sözlük Download Eski Yunanca Türkçe Sözlük è PDF, eBook or Kindle ePUB free Güler Çelgin Ý 5 Download Hint Avrupa dil ailesinin üyesi olan Eski Yunanca çeşitli lehçelere ayrılan çok zengin bir antik dildir Eski Yunan Latin dilleri ve edebiyatları öğrencileri ve araştırmacılarının yanı sıra Eskiçağ Tarihi Klasik Arkeoloji Yunan Latin Epigrafyası Antik Felsefe Çağdaş Yunanca bilim dallarında öğrenim görenler ve araştırma yapanlar için ayrıca Hukuk Tıp Eczacılık Biyoloji gibi bilim dallarının terminolojisi açısından büyük önem taşıyan Eski Yunanca'nın öğrenilmesi ve kullanılmasında sözlüklerin özel bir yeri vardır Osmanlı Dönemi'nde Darül fünun'un eğitim programlarında yer almayan ilk kez Cumhuriyet Dönem.